THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 Trường hợp 1: Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài không hoạt động trong những ngành nghề có điều kiện.

Sở hữu dưới 51 % vốn điều lệ của công ty chỉ cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh.

Bước 1: Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

1.1. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam.

–  Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú của các nhà đầu tư ( Thông qua thủ tục hợp thức hóa lãnh sự tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại nước sở tại hoặc Đại Sứ Quán của quốc gia đó tại Việt Nam);

– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam hoặc Ngân hàng thương mại nước ngoài (Số dư tài khoản phải tối thiểu bằng nguồn vốn nhà đầu tư nước ngoài dự kiến đầu tư);

– Hợp đồng thuê địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính của công ty (Hợp đồng tối thiếu có thời hạn là 12 tháng, kèm bản sao sổ đỏ, giấy phép xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản đối với các tòa nhà văn phòng).

1.2. Nhà đầu tư là tổ chức góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất năm liền trước năm xin cấp phép; Văn bản xác nhận về thuế của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp;

– Cam kết bảo lãnh tài chính của công ty mẹ;

– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiếu bằng số vốn dự kiến đầu tư vào góp vốn vào Việt Nam;

– Bản sao hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp của công ty  nước ngoài tại Việt Nam.

– Điều lệ của công ty nước ngoài (Nếu có).

  1. Soạn thảo hồ sơ theo quy định pháp luật.

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty (Phù hợp với loại hình nhà đầu tư lựa chọn).

– Quyết định thành lập doanh nghiệp.

– Quyết định cử người đại diện theo pháp luật (Đối với nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân).

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Nếu có).

– Hợp đồng ủy quyền cho đơn vị dịch vụ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Công bố mẫu dấu.

  1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch Đầu Tư nơi doanh nghiệp dự kiến thành lập công ty có vốn nước ngoài.

  1. Hình thức nộp hồ sơ:

Hình thức thứ nhất: Nộp bản giấy tại một cửa của Sở kế hoạch đầu tư.

Nộp hồ sơ online tại Website: dangkykinhdoanh.gov.vn nhập tài khoản đăng nhập thực hiện nộp hồ sơ.

Bước 2: Xin giấy phép kinh doanh.

Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu cần phải xin giấy phép kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính cấp.

  1. Hồ sơ cần soạn thảo:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BCT Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mua tiêu mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan theo mẫu MĐ – 6 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BCT Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bản giải trình việc đáp ứng thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa.

  1. Cơ quan tiếp nhận:

      Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đầu tư nước ngoài thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

  1. Hình thức nộp hồ sơ:

Nộp bản giấy tại một cửa của Sở kế hoạch đầu tư.

   Trường hợp 2: Đối với công ty nước ngoài hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

  1. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

1.1. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam.

– Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú của các nhà đầu tư ( Thông qua thủ tục hợp thức hóa lãnh sự tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại nước sở tại hoặc Đại Sứ Quán của quốc gia đó tại Việt Nam);

– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam hoặc Ngân hàng thương mại nước ngoài (Số dư tài khoản phải tối thiểu bằng nguồn vốn nhà đầu tư nước ngoài dự kiến đầu tư);

– Hợp đồng thuế địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính của công ty (Hợp đồng tối thiếu có thời hạn là 12 tháng, kèm bản sao sổ đỏ, giấy phép xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản đối với các tòa nhà văn phòng);

– Tài liệu chứng minh về điều kiện cụ thể đối với ngành nghề doanh nghiệp dự kiến đăng ký.

1.2. Nhà đầu tư là tổ chức góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm gần nhất năm liền trước năm xin cấp phép; Văn bản xác nhận về thuế của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp;

– Cam kết bảo lãnh tài chính của công ty mẹ;

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiếu bằng số vốn dự kiến đầu tư vào góp vốn vào Việt Nam;

– Bản sao hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp của công ty  nước ngoài tại Việt Nam;

– Điều lệ của công ty nước ngoài (nếu có);

– Tài liệu chứng minh về điều kiện cụ thể đối với ngành nghề doanh nghiệp dự kiến đăng ký.

  1. Hồ sơ cần soạn thảo:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án.

– Văn bản đề xuất dự án đầu tư.

– Quyết định của nhà đầu tư.

– Bản báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.

  1. Cơ quan tiếp nhận:

Phòng đầu tư nước ngoài thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ cần soạn thảo, hình thức nộp hồ sơ, cơ quan tiếp nhận: Thực hiện như bước 1 – Trường hợp.

Bước 3 Xin cấp giấy  phép kinh doanh.

(Thực hiện như bước 2 – Trường hợp 1).

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của VIETKAO CONSULTING

– Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư theo từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể hay theo quốc tịch của nhà đầu tư;

– Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam, cam kết WTO;

– Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;

– Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;

– Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, lao động – bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ…;

– Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

Chuyên viên tư vấn

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn M & A

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Nước ngoài