THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

     Để thành lập công ty tại nước ngoài cần thực hiện những bước thủ tục sau để đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

1, Thủ tục tại Việt Nam

Để thực hiện thành lập công ty tại nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam thông qua thủ tục đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định 83/2015/NĐ – CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

* Cơ quan giải quyết thủ tục đầu tư ra nước ngoài:

– Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

+ Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

– Trừ các trường hợp trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

+ Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

– Những dự án không thuộc những trường hợp trên thì sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và cấp phép.

* Cơ quan quản lý về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

* Chuẩn bị tài liệu thành lập công ty tại nước ngoài: Để thực hiện thành lập công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị các loại tài liệu sau:

– Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là công ty, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Biên bản hợp và quyết định về việc thành lập công ty ở nước ngoài.

Các tài liệu này cần được dịch công chứng sang ngôn ngữ phù hợp với thủ tục đầu tư tại nước ngoài, thông thường là tiếng Anh. Sau đó cần được chứng nhận lãnh sự.

2, Thủ tục thành lập công ty tại nước ngoài

Tuy pháp luật của mỗi quốc gia, thủ tục sẽ có được quy định theo những trình tự khác nhau…

Trên đây VIETKAO CONSULTING đã chia sẻ cho Quý khách hàng những thông tin cơ bản về quy trình tiến hành thành lập công ty tại nước ngoài. Trong trường hợp còn nhiều thắc mắc hay cần sự hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý, Quý khách vui lòng liên hệ với VIETKAO CONSULTING để nhận được sự hỗ trợ tận tâm nhất!

Chuyên viên tư vấn

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn M & A

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Nước ngoài