NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

  1. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

     Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

– Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

    Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

– Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

– Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

– Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế.

   Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

  1. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

 Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

  1. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ như đã nêu ở Mục 2 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

– Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật đầu tư 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Dịch vụ thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại VIETKAO CONSULTING

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam.

– Tìm hiểu, đánh giá tình khả thi của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện việc góp vốn như: Ngành nghề kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp đó, đánh giá sơ bộ về giá trị thương hiệu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

– Hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị tài liệu để hoàn thiện thủ tục mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Việt Nam.

– Hoàn tất các thủ tục về việc chuyển nhượng tại các cơ quan nhà nước Việt Nam để nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động đầu tư hợp pháp theo hình thức góp vốn vào công ty Việt Nam.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến giấy phép lao động, thẻ tạm trú của nhà đầu tư nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam.

– Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo nội quy công ty, tư vấn về thuế, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác để có thể vận hành được công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu quý khách có thắc mắc gì về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty tại Việt Nam, vui lòng liên hệ lại với VIETKAO CONSULTING để được tư vấn cụ thể!

Chuyên viên tư vấn

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn M & A

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Nước ngoài