VIETKAO CONSULTING

♦ Phone: 0243.9189.6789

♦ Zalo: 0366.981.894

♦ Website: vietkaoconsulting.com

♦ Email: info@vietkaoconsulting.com

♦ Add: Số 21 LK9, TT cục cảnh sát hình sự Bộ Công An, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chuyên viên tư vấn

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn M & A

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Nước ngoài