Thành lập công ty hợp danh

1. Điều kiện thành lập công ty hợp danh

Để thành lập công ty hợp danh, doanh nghiệp cần đáp ứng được những điều kiện sau:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung .Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại; không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại;

– Thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;

– Công ty hợp danh phải có tư cách pháp nhân ngay khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn.

– Ngoài ra doanh nghiệp muốn thành lập công ty hợp danh phải có: Tên công ty, người đại diện theo pháp luật, trụ sở công ty hợp danh, vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ Lục I-5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên theo mẫu tại Phụ Lục I-9 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

3. Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ như đã nêu ở Mục 2;

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh lên cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. . Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thực hiện các công việc sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty hợp danh cần thực hiện các công việc công bố công khai lên cổng thông tin doanh nghiệp, và khắc mẫu con dấu để việc kinh doanh đi vào hoạt động được dễ dàng đủ cơ sở pháp lý. Ngoài ra cần lưu ý thêm các công việc:

– Thực hiện việc nghĩa vụ thuế;

– Thực hiện góp vốn theo cam kết (nếu có) trong thời hạn theo quy định;

– Đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số;

– Treo biển hiệu công ty, chức danh và phát hành hóa đơn;

– Thuê kế toán, dịch vụ kế toán (nếu có)

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty hợp danh của VIETKAO CONSULTING:

VIETKAO CONSULTING đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp/công ty và kiến thức chuyên sâu về pháp luật doanh nghiệp, luôn thấu hiểu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp của doanh nghiệp do đó chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn được tất cả các vấn đề pháp luật phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

VIETKAO CONSULTING luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty và các thủ tục sau thành lập cho doanh nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

Consultants

  1. Ms. Ha
  2. : 0345 678 912
  3. : thuha@vkc.com
  1. Ms. Ha
  2. : 0345 678 912
  3. : thuha@vkc.com
  1. Ms. Ha
  2. : 0345 678 912
  3. : thuha@vkc.com