DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP CON

  1. Giấy phép con là gì?

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp, thì các chủ doanh nghiệp sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động trên thực tế, nếu lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động đòi hỏi phải có giấy phép của cơ quan chức năng chuyên ngành – nghĩa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì sau khi có “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh ngành nghề đó rồi mới được hoạt động.

Giấy phép (hay còn gọi là “Giấy phép kinh doanh”) là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cá nhân, doanh nghiệp sở hữu nó tiến hành một hoặc một số hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực.

Như vậy, có thể hiểu “Giấy phép kinh doanh” chính là các “giấy phép con” mà doanh nghiệp phải có khi hoạt động những lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” theo quy định của pháp luật (Luật Đầu tư).

  1. Phân biệt “ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” và “ Giấy phép con”

*Về khái niệm:

– “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” là loại giấy tờ “khai sinh” của một doanh nghiệp, trong đó có các nội dung và điều kiện cấp theo Luật Doanh nghiệp 2014. Đây là loại giấy tờ nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp, xác định được các nội dung cơ bản của doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số vốn, ngành nghề kinh doanh, người đại diện.

– “Giấy phép kinh doanh” ( Giấy phép con) là loại giấy “thông hành” được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh các ngành, nghề thuộc “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” theo quy định của pháp luật. Thông thường, loại giấy này được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Về bản chất:

 

STT Các tiêu chí Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh ( Giấy phép con )
1 Ý nghĩa pháp lý – Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước.

– Là nghĩa vụ của Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp

– Là sự cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

– Là quyền cho phép ( là cơ chế xin – cho)

2 Thủ tục – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp .

– Hồ sơ hợp lệ

– Đơn xin phép

– Hồ sơ hợp lệ

–  Thẩm định, kiểm tra các điều kiện do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

3 Thời hạn tồn tại – Do nhà đầu tư quyết định, thường không ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi vào giấy phép, thời hạn thường từ vài tháng đến vài năm.
4 Quyền của Nhà nước – Nếu có đủ hồ sơ hợp lệ, Nhà nước phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Đủ hồ sơ, đủ điền kiện nhưng cơ quan Nhà nước vẫn có thể từ chối để bảo vệ lợi ích cộng đồng, có thể hạn chế số lượng.
  1. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

    Ngày 22/11/2016, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” của Luật Đầu tư 2014 (số 67/2014/QH13) bao gồm 243 ngành nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện thuộc các lĩnh vực:

– Lĩnh vực An ninh quốc phòng;

– Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

– Lĩnh vực Tư pháp;

– Lĩnh vực Y tế;

– Lĩnh vực Tài chính;

– Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ;

– Lĩnh vực Công thương- Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội;

– Lĩnh vực Ngân hàng;

– Lĩnh vực Giao thông vận tải;

– Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

– Lĩnh vực xây dựng;

– Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Tại VIETKAO CONSULTING chúng tôi cung cấp gói dịch vụ chuyên nghiệp xin giấy phép kinh doanh, với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm cũng như kỹ năng chuyên môn. VIETKAO CONSULTING sẽ tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý cho  khách hàng.

Chuyên viên tư vấn

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn M & A

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Nước ngoài