Từ 2021, DN phải trả phí chuyển khoản nếu trả lương qua thẻ ATM cho NLĐ

    Từ ngày 01/01/2021, nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương của người lao động theo Bộ Luật lao động 2019 sẽ có hiệu lực. Trong đó, doanh nghiệp phải trả phí chuyển khoản nếu trả lương qua thẻ ATM cho người lao động.

Từ 2021, DN phải trả phí chuyển khoản nếu trả lương qua thẻ ATM cho NLĐ 

Cụ thể, tại Điều 96 Bộ Luật lao động 2019 quy định hình thức doanh nghiệp trả lương cho người lao động như sau:

Điều 96. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.”

Như vậy, theo quy định trên, từ năm 2021 (ngày chính thức có hiệu lực của Bộ Luật lao động 2019) doanh nghiệp có trách nhiệm trả lương cho người lao động bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng (trả lương qua thẻ ATM). Đồng thời, trong trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động thì doanh nghiệp phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương (đây là quy định mới so với trước đây).

Trước đây, tại Điều 94 Bộ Luật lao động 2012 quy định doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trong trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì doanh nghiệp phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Có thể thấy, hiện nay, các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương điều sẽ do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận nên có khả năng quyền lợi của người lao động sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, Bộ Luật lao động 2019 đã quy định rõ trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về doanh nghiệp, nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động tánh tình trạng người lao động chịu mọi chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Bên cạnh quy định mới liên quan đến trả lương qua thẻ ATM, Bộ Luật lao động 2019 còn quy định một số điểm mới liên quan đến tiền lương của người lao động như sau:

  • Doanh nghiệp phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì doanh nghiệp có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp. Đồng thời, doanh ngiệp không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp hoặc của đơn vị khác mà doanh nghiệp chỉ định.
  • Mỗi lần trả lương, doanh nghiệp phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).
  • Doanh nghiệp thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền, mà còn tài sản hoặc bằng các hình thức khác căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyên viên tư vấn

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn M & A

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Nước ngoài