Thủ tục giảm thuế năm 2020 cho doanh nghiệp

Theo quy định tại Nghị quyết 116/2020/QH14, DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, nhiều DN mặc dù đáp ứng điều kiện nhưng vẫn chưa nắm được chi tiết cách thức thực hiện để được giảm thuế. Mời Quý thành viên theo dõi chi tiết thủ tục tại bài viết sau.

1. Những đối tượng nào được giảm thuế TNDN?

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định 114/2020/NĐ-CP thì các đối tượng tổ chức dưới đây có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phát sinh thu nhập chịu thuế trong năm dưới 200 tỷ đồng được áp dụng giảm 30% thuế TNDN:

– DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Thủ tục giảm thuế năm 2020 cho doanh nghiệp (Hình minh họa).

2. Thủ tục kê khai giảm thuế cho DN 

Thực tế, để được giảm thuế TNDN khi đáp ứng điều kiện, DN không phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào ngoài các thủ tục khai, tạm nộp, quyết toán thuế TNDN như bình thường.

Theo đó, khi làm thủ tục tạm nộp thuế TNDN hàng qúy và kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020, DN tự xác định số thuế TNDN được giảm.

Khi lập hồ sơ khai thuế, DN sẽ kê khai chi tiết số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP.

3. Xử lý các trường hợp phát sinh khi DN kê khai giảm thuế

Từ quy định cho phép DN tự xác định số thuế được giảm để kê khai, tạm nộp mà sẽ phát sinh một số trường hợp cụ thể như sau:

STT

Trường hợp

Cách thức xử lý
1 DN nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý. DN nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp khi quyết toán thuế TNDN.
2 DN đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3 Nếu qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện DN không thuộc đối tượng được giảm thuế hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp. DN phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4 Trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế TNDN phải nộp. Số thuế tăng thêm cũng được giảm 30%.
5 Trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế TNDN phải nộp.

Xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bảng. Cách xử lý các trường hợp phát sinh khi DN kê khai giảm thuế.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị quyết 116/2020/NQ-QH14;

– Nghị định 114/2020/NĐ-CP. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyên viên tư vấn

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Doanh nghiệp

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn M & A

CHUYÊN VIÊN

Tư vấn Nước ngoài